AL / EN

Skills4MSEs – Trajnime Online

FED invest partner i projektit rajonal
ʺNdërtimi i bazës së njohurive për për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të voglaʺ Skills4MSEs

 

FED invest është pjesë e projektit të përbashkët ”Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla” - Skills4MSEs. Qëllimi kryesor i këtij projekti është zhvillimi i një strukturë ndërkufitare të integruar për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjeteve të tjera mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla, ekzistuese apo potenciale në formë elektronike dhe fizike, me fokus në:

  • Aſtësitë themelore të sipërmarrjes
  • Aſtësi komunikimi
  • Aſtësi teknologjike

Video SKILLS4MSEs


Platforma E-Learning


Kliko dhe regjistrohu në platformë :

Shpërndaj në rrjetet sociale :