Llogaria Rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse : Përdoret për të tërhequr në mënyrë të shpeshtë paratë tuaja.

E përshtatshme për përdorim të përditshëm si: për të depozituar para, për të paguar fatura të ndryshme, për të tërhequr pagën, paguar një kredi apo detyrim, për transferta automatike me palë të treta si – qira, furnitor, pagesa utilitare etj…

 

ME ANË TË NJË LLOGARIE RRJEDHËSE JU MUND TË

  • ADMINISTRONI më mirë të ardhurat tuaja;
  • RUANI paratë tuaja nga humbja apo vjedhja;
  • KRYENI pagesa të ndryshme duke kursyer kohë dhe në menyrë efikase;
  • Mund të depozitoni para për kursime;
  • Kontrolloni në çdo kohë veprimet tuaja financiare;
  • Mundëson kalimin e shpejtë të fondeve të ndryshme Paga, Pagesat e kësteve të kredisë, pagesa utiltare etj…

 

MONEDHA – LEK dhe EURO

Hapni një llogari rrjedhëse që të menaxhoni më lehtë paratë tuaja!

  • Pa komision për çeljen e llogarisë
  • PA KOSTO MIRËMBAJTJE
  • PA KOSTO MBYLLJE
  • PËR INDIVIDE DHE BIZNSESE

Terheqja e parasë cash në degë do të kryhet sipas limiteve dhe procedurave në fuqi.

  

Përmes shërbimit e-banking ju mund ta menaxhoni llogarinë tuaj rrjedhëse në çfarëdo kohe dhe kudo që gjendeni me anë të smartfonit duke përdorur E-banking.