Llogaria Rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse : Përdoret për të tërhequr në mënyrë të shpeshtë paratë tuaja.

E përshtatshme për përdorim të përditshëm si: për të depozituar para, për të paguar fatura të ndryshme, për të tërhequr pagën, paguar një kredi apo detyrim, për transferta automatike me palë të treta si – qira, furnitor, pagesa utilitare etj…

 

ME ANË TË NJË LLOGARIE RRJEDHËSE JU MUND TË

  • ADMINISTRONI më mirë të ardhurat tuaja;
  • RUANI paratë tuaja nga humbja apo vjedhja;
  • KRYENI pagesa të ndryshme duke kursyer kohë dhe në menyrë efikase;
  • Mund të depozitoni para për kursime;
  • Kontrolloni në çdo kohë veprimet tuaja financiare;
  • Mundëson kalimin e shpejtë të fondeve të ndryshme Paga, Pagesat e kësteve të kredisë, pagesa utiltare etj…

 

MONEDHA – LEK dhe EURO

Hapni një llogari rrjedhëse që të menaxhoni më lehtë paratë tuaja!

  • Pa komision për çeljen e llogarisë
  • PA KOSTO MIRËMBAJTJE
  • PA KOSTO MBYLLJE
  • PËR INDIVIDE DHE BIZNSESE

Terheqja e parasë cash në degë do të kryhet sipas limiteve dhe procedurave në fuqi.

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

  

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Përmes shërbimit e-banking ju mund ta menaxhoni llogarinë tuaj rrjedhëse në çfarëdo kohe dhe kudo që gjendeni me anë të smartfonit duke përdorur E-banking.

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!