AL / EN

Aplikimi Online

 

Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni menjëherë nga stafi i FED invest për dhënien e informacionit të detajuar mbi produktin që keni shprehur interes. Plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si aprovim nga FED invest. Sigurohuni që informacioni i dhënë në formën e aplikimit është i saktë, ndryshe aplikimi juaj nuk mund të konsiderohet.

 
Të dhëna personale
Të dhënat e kontaktit 

 

    
    
    

 


Procesi i aplikimit përfundon kur të jenë verifikuar dokumentet dhe ju jeni paraqitur fizikisht në degën e FED invest.