AL / EN

Apliko Online

Tashmë aplikimet për kredinë e shpejtë personale mund të kryhen nëpërmjet një procesi tërësisht online.

Kredia mund të merret për cdo qëllim pa kolateral apo garantor!

 

24 orë

Aplikim për 24 orë

Aprovim i shpejtë për 24 orë

Pa Kolateral

Pa kolateral

Nuk kërkohet asnjë kolateral ose garanci

Pa Garantues

Pa garantues

Nuk ka nevojë për garantues


Kualifikohesh vetëm nëse:

  • Je shtetas Shqiptar
  • Mosha mbi 22 vjeç
  • Ke Kartë Identiteti të Vlefshme
  • Të ardhura të Verifikueshme

Si të Aplikosh?

  • Perzgjidh shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
  • Plotëso formën e aplikimit me të dhënat personale dhe financiare
  • Stafi i FED Invest do të të kontaktojë menjëherë pas plotësimit të aplikimit

 

Llogarit Këstin


30,000 200,000
1 24