AL / EN

Pozicione Vakante

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperiencë pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive të kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analizë financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo i kredive me probleme
 • Analizë biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese për punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve
                     

NJOFTIM PUNËSIMI

NJOFTIM PUNËSIMI

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 32 vjeçar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist Kredie” Vlorë

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat urbane dhe rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose të mikrokredisë).
 3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Njohja e gjuhës angleze përbën avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit:  pkasaj@fedinvest.al dhe vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  CV në gjuhën Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 24.05.2024.

Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

NJOFTIM PUNËSIMI

Kliko KËTU për të lexuar deklaratën e privatësisë së të dhënave dhe sigurisë së informacionit.
career_img

Shpërndaj në rrjetet sociale :