AL / EN

Me FED invest ju gjeni zgjidhje për të gjitha problemet tuaja financiare të momentit duke përfituar tarifa të favorshme dhe proçedura të përshpejtuara.

KREDI EKSPRES për të rinjtë

FED invest mbështet të gjithë të rinjtë të cilët kanë nevoja financiare për: Kompjuter apo celular, Pajisje elektroshtepiake, Mobilje për shtëpinë tuaj, Blerje automjeti, Projekte personale, Biznes apo sipërmarrje të re apo për çdo nevojë tjetër.

Kredi Pa Kolateral, mjafton vetëm një kartë Identiteti

Kredi deri në 200 000 lekë

E shpejtë dhe e lehtë për tu marrë

Këste të ulta mujore dhe sipas mundësive financiare

Kredi Për Sera deri në 4.5 milionë Lekë - Pa Kolateral

FED invest, PARTNER FINANCIAR I FERMERËVE PREJ 29 VITESH!

FED invest mbështet të gjithë fermerët, të cilët kanë një aktivitet që siguron të ardhura duke ju ofruar kredi.

Interesat më të mira në treg

Këste fleksibël sipas aktivitetit

Pa shpenzime Noteriale

Shërbim i shpejtë, Procedura të thjeshta dhe Transparente

Financim për Zgjerimin dhe Ndërtimin e serës, Sistem vaditje, Inpute te ndryshme si Farëra, Fidanë, Pesticide, Plehra kimik etj.

KREDI PËR AGROTURIZËM dhe Hoteleri​

ZGJERONI DHE KONSOLIDONI AKTIVITETIN TUAJ

FED invest ofron interesa dhe kushte konkurruese për çdo sipërmarrës që synon të zhvillojë apo të investojë në sektorët e agroturizmit dhe akomodimit në zonat malore dhe në bregdet. 
Financim për investime të reja në ndërtimin e ambienteve turistike
Investim në asete të paluajtëshme
Investim në asete të luajtëshme
Investim në pajisje HORECA
Kushte lehtësuese për fituesit e grant-it të IPARD (AZHBR) dhe projektit “100 fshatrat” apo projekte të ngjashme.

Avantazhet
Këste sipas sezonalitetit
Përfitoni periudhë grace deri në 12 muaj
Pa shpenzime Noteriale
Procedura lehtësuese në aprovim dhe disbursim.

Për informacion më të detajuar, drejtohuni në degën më të afërt FEDinvest – Kontakte

Shënim : Normat e interesit të vlefshme nga 01.03.2021

Llogarit këstin

10,000 700,000
1120

Emërtimi Shuma sipas bandave në LEK Kohëzgjatja Shënime
JUNIOR 10,000 - 200,000* Deri në 2 vjet
Interesi vjetor : 15.25 %
MIKRO 1 10,000 - 280,000* Deri në 5 vjet
Periudha grace deri në
6 muaj
280,001 - 650,000*
Interesi vjetor :
Kredia e parë
All : 16 %
Kredi e dytë (e në vazhdim)
All : 15 %
MIKRO 2 650,001 - 2,000,000*
(ekuivalent në Euro)
Deri në vjet 7
Periudha grace deri në
9 muaj
Interesi vjetor :
Kredia e parë
All : 15.25 %
Eur : 10.8 %
Kredi e dytë (e në vazhdim)
All : 14.25 %
Eur : 10 %
SME 1 2,000,001 - 4,500,000*
(ekuivalent në Euro)
Deri në 10 vjet
Periudha grace deri në
12 muaj
Interesi vjetor :
All : 14 %
Eur : 10 %
SME 2 4,500,001 - 7,500,000
(ekuivalent në Euro)
Interesi vjetor :
ALL : 13%
Eur : 9.5 %

* Përfiton nga një garanci e financuar nga Bashkimi Europian sipas Programit për Punësimin dhe Inovacionit Social (EaSI)


Shënim:

Produktet e kredisë mund të përbëjnë objekt ndryshimesh në llojshmëri dhe norma interesi. Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni stafit të FED invest.