AL / EN

FED invest ju krijon mundësinë e menaxhimit sipas dëshirës të kursimeve tuaja duke perfituar më shumë interes dhe siguri mbi paratë e depozituara në FED invest sipas afatit dhe monedhës që ju keni zgjedhur.

FED invest ju ofron interesat më të mira në treg në Euro dhe në Lekë

Afatet e maturimit sipas nevojave dhe dëshirës

Interesat më të mira në treg

Depozita ofrohet në monedhën Lekë dhe ne Euro

Mundësinë e tërheqjes së depozitës në çdo moment që dëshironi pa penalitet.

ASD siguron depozitën tuaj deri në 2.000.000 lekë

Sipas Ligjit nr. 53/14 datë 22.05.2014 

 

Llogarit interesin që përfiton


Depozita në Lekë

Produkti Interesi vjetor
Depozitë me afat 3 - mujor 0.7 %
Depozitë me afat 6 - mujor 1.1 %
Depozitë me afat 9 - mujor 1.3 %
Depozitë me afat 12 - mujor 1.6 %
Depozitë me afat 15 - mujor 2.0 %
Depozitë me afat 18 - mujor 2.2 %
Depozitë me afat 24 - mujor 2.6 %
Depozitë me afat 36 - mujor 3.2 %
Depozitë garancie 4.2 %
Depozitë e kushtëzuar garancie 4.2 %
Depozitë për femijë 5.0 %
Depozitë fleksi 0.5 %
Shuma minimale per hapjen e një depozite me afat në Lekë - ALL 10,000

Depozita në Euro

Produkti Interesi vjetor
Depozitë me afat 3 - mujor 0.2 %
Depozitë me afat 6 - mujor 0.4 %
Depozitë me afat 12 - mujor 0.8 %
Depozitë me afat 24 - mujor 1.3 %
Depozitë me afat 36 - mujor 1.8 %
Depozitë garancie 2.3 %
Depozitë fleksi 0.08 %
Shuma minimale për hapjen e një depozite me afat në Euro - EUR 100
Shënim : Normat e interesit të vlefshme nga 01.03.2021