Webinar i zhvilluar nga Banka Botërore dhe Fondacioni i Rabobank

E Enjte, 8  Korrik 2020

Tiranë, Shqipëri

Në datën 8 korrik 2020, Administratori i FED invest, Z. Perlat Sulaj mori pjesë në Webinarin e zhvilluar nga Banka Botërore dhe Fondacioni i Rabobank me temën: "Institucionet Kooperative Financiare (IKF) në kohën e Covid-19: Si ka qenë ecuria e tyre? Cila është rruga përpara?"

Këto institucione po përballen me sfida shumë specifike në kapërcimin e impaktit të pandemisë, sfida këto që burojnë nga vetë natyra e formës kooperativë, por edhe nga vështirësitë e tyre për të patur akses në fonde publike që janë vënë në dispozicion të institucioneve bankare për të zbutur efektet e pandemisë. Një panel i nderuar profesionistësh e mbikëqyrësish të kësaj industrie nga rajone të ndryshme të botës (Azi, Afrikë, Europë, Amerika Latine) shkëmbyen eksperiencat e tyre lidhur me përballimin e situatës së pandemisë dhe prezantuan masat e marra nga Qeveritë dhe Bankat Qendrore të këtyre vendeve për gjithë institucionet financiare në përgjithësi. Ata u ndalën veçanërisht tek ndërhyrjet konkrete të IKF-ve në vendet respektive dhe sfidat që ato po adresojnë në ofrimin e shërbimeve ndaj anëtarëve. 

Z. Sulaj, në rolin e të ftuarit special në panel, ndau me pjesëmarrësit përvojën e FED invest në kushtet e përshtatjes dhe vazhdimit të aktivitetit gjatë pandemisë, llojin e masave të marra nga Qeveria dhe Banka e Shqipërisë, si dhe pritshmëritë për efektet e kësaj krize në bizneset shqiptare dhe aktivitetin e FED invest.

Kooperativat financiare kanë reaguar me shpejtësi për të përballuar dhe kapërcyer situatën sa më lehtë sidomos për klientët-anëtarët, të cilëve u shërbejnë çdo ditë.

Drejtues të këtij paneli ishin Z. Juan Buchenau, ekspert i Bankës Botërore për sektorin financiar, me eksperiencë të gjatë në fushën e mikrofinancës dhe Znj. Marianne Schoemaker, Drejtore Ekzekutive e Rabobank Partnership.

Z. Juan Buchenau, Banka Botërore

Z. Juan Buchenau, Banka Botërore

Z. Perlat Sulaj, CEO FED invest

Z. Perlat Sulaj, CEO FED invest