Takim me fermerët e Lushnjes në Qendrën ABA - Agro Biznes Assistencë

Takim me fermerët e Lushnjes në Qendrën ABA - Agro Biznes Assistencë
Tema : Workshop i Platformës Digjitale, si ta perdorim Me date 12 Shkurt ne qendren ABA u mblodhen per te diskutuar mbi platformën digjitale www.abaonline.al dhe sherbimit te cilat do ti ofrohen anetareve te FED invest e me gjere.

Pjesemarres ne kete workshop ishin te zgjedhurit dhe oficeret e kredise te FED invest.

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!