NJOFTIM PËR TRAJNIM - “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla” Skills4MSEs

NJOFTIM PËR TRAJNIM

FED invest është pjesë e projektit të përbashkët “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të voglaSkills4MSEs. Qëllimi kryesor i këtij projekti është zhvillimi i një strukture ndërkufitare të integruar për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjeteve të tjera mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla, ekzistuese apo potenciale në formë elektronike dhe fizike, me fokus në:

  • Aſtësitë themelore të sipërmarrjes
  • Aſtësi komunikimi
  • Aſtësi teknologjike

 

Datat

Temat e trajnimeve

E Hënë dt.10 Maj 2021_____

Financat e Biznesit dhe Menaxhimi i Projektit

E Mërkurë dt.12.05.2021___

Zhvillimi i Plan Biznesit

E Martë dt.18.05.2021_____

Kontabiliteti, Raportimi dhe Analiza Financiare e Biznesit

E Mërkurë dt.19.05.2021___

Regjistrimi, Organizimi dhe Menaxhimi i Biznesit

 

Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni në adresën e emailit info@fedinvest.al ose në numrin e celularit 069 70 60 000.

 

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian në kuader të programit

ʺInterreg Balkan-Mediterraneanʺ Skills4MSEs me kohëzgjatje deri në fund të vitit 2021 në të gjitha zonat ku FED invest operon.