Njoftim për shtyp Asambleja e Përgjithshme 2018

Ne date 27 prill 2018, ne ambjentet e Hotel Mondial ne Tirane, zhvilloi punimet Asambleja e Pergjithshme Vjetore e Shoqerise se Kursim- Kreditit “FED invest”

Ne kete Asamble moren pjese delegate, perfaqesues nga te gjitha deget ne vend si dhe te ftuar nga institucione partnere kombetare dhe nderkombetare.

FED invest paraqitet pas vitit të dytë të transformimit, si një Institucion i konsoliduar në të gjithë treguesit në tërësi, me rritje në çdo zë të ecurisë financiare, infrastrukturore dhe administrative.

FED invest, me një trashëgimi profesionale të vyer 25 vjecare, prezantohet ne Jubileun e saj te Argjente, me rreth 52.000 anetare, me një shtrirje të aktivitetit në  60 degë që mbulojnë rreth 80% të territorit ne vend.

Ne diskutimet e pjesmarresve u evidentua progresi i arritur, si dhe roli i rendesishem i partnereve nderkombetare.

U vecua vleresimi i bere nga Banka Boterore per FED invest ne botimet e saj,  si  nje histori suksesi  25 –vjecare, ne kuader te gjitheperfshirjes financiare  ne Shqiperi.

Ne fund te punimeve, u miratuan disa vendime te rendesishme per ecurine e metejshme te institucionit.