Krijimi i Qendrës ABA - Zëri i fermerëve Shqiptar!

ABA - Agro Biznes Asistencë u krijua me iniciativen dhe mbështetjen e FED invest dhe të Projektit "Përfshirja financiare e fermave familjare në Shqipëri" financuar nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA). Objektivi i Qendrës ABA është ti ofrojë fermerëve shqiptarë asistencë dhe informacion për ti bërë më konkurrues në treg.