Konkursi i Studentëve FED invest dhe UBT

Titulli : Zhvillimi Rural dhe Fuqizimi i Sipërmarrjeve

 

Çfarë duhet të përgatisni

JU duhet të aplikoni online dhe të përgatisni sipas përzgjedhjes tuaj :

 • Projekt investimi në sistemin e agrobiznesit;
 • Artikull kërkimor ose aplikativ;
 • Rast Studimor (një shëmbull suksesi);
 • Ese.

Temat do ti gjeni në Koncept Note dokumenti në pdf më poshtë.

Pse duhet të aplikoni ?

 • Mundësi të promovoheni në një mjedis përtej atij universitar;
 • Oportunitet për një eksperiencë praktike në një institucion të fushës së bujqësisë;
 • Zhvilloni aftësitë dhe cilësitë tuaja profesionale;
 • Hap një dimension të ri për karrierën profesionale.

Datat e konkursit

29.03.2021 - Shpallja e thirjes publike

07.04.2021 - Afati i fundit për shprehjen e interesit

19.04.2021 -   Kualifikimi paraprak

22.04.2021 -   Mentorimi i studentëve dhe zhvillimi

21.05.2021 -   Kualifikimi final dhe shpallja e fituesëve

28.05.2021 – Shpallja e fituesit dhe ndarja e cmimeve

Çmimet dhe përfitimet

 • 10 çmime (Laptop, smart phone dhe tableta);
 • 5 programe “intershipi” në FED invest;
 • Publikimi i punimeve më të mira ne platormat UBGreen.al dhe ABA online;
 • Punimet për konkurim do të përdoren per mbrojtjen e diplomës për student në fund të ciklit Bachelor dhe Master.

Për më shumë info ju lutem kontaktoni me:  akercuku@ubt.edu.al

eramadhi@fedinvest.al, eshehi@fedinvest.al

Mund të aplikoni direkt duke shkarkuar aplikimin në wordin më poshtë dhe e dergoni në adresat e mësiperme.

Shkarko Koncept Note

Klikoni më poshtë tek Apliko

APLIKO PDF

APLIKO WORD

SUKSESE!