Forumi “Fuqizimi i përfshirjes Financiare përmes Edukimit Financiar”

Ne date 29 qershor 2018, zhvilloi punimet Forumi me temë “Fuqizimi i perfshirjes financiare permes Edukimit financiar” organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave - AAB, në bashkëpunim me Banken e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Shoqatës Shqiptare të Mikrofinancës (AMA), Bursës Shqiptare të Titujve (ALSE) dhe Shoqatës së Tregëtimit të Titujve në Shqipëri (ASTA).

Shoqata Shqiptare e Mikrofinances, u perfaqesua ne kete aktivitet nga Znj. Zana Konini, CEO e FED invest.

Punimet e ketij  forumi u pershendeten nga perfaqesues te larte te organizatave financiare ne vend si dhe bashkepuntore nga institucione prestigjoze ne Europe.

Momenti kulminant i ketij Forumi ishte Ceremonia e nënshkrimit të një Memorandumi Bashkëpunimi, ndërmjet Shoqatës Shqiptare te Bankave, Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë, Shoqatës Shqiptare të Mikrofinancës, Shoqatës së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve, Shoqatës së Tregtimit të Titujve në Shqipëri, Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, Junior Achievement of Albania, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Shërbimit Kombëtar për Rininë.

Nëpërmjet firmosjes së këtij Memorandumi të Bashkëpunimit, Mikrofinanca Shqiptare rikonfirmon angazhimin e saj ndër vite në drejtim të rritjes së edukimit dhe përfshirjes financiare të popullatave që janë në pamundësi për të aksesuar shërbimet financiare tradicionale, dhe në vecanti të zonave rurale, proces ne te  cilin, padyshim qe FED invest ka nje rol primar ne kete fushe me eksperiencen e saj prej me shume se 25 vitesh dhe me nje rrjet degesh ne afro 80% te territorit te Shqiperise.