AL / EN

Kredi te buta per zhvillimin e biznesit tuaj!

FED invest behet e pjese e Programit  Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve. Programi ka si qëllim të kontribuojë në rritjen ekonomike dhe sociale të Shqipërisë, lehtësimin e sistemit të kreditimit të SME-ve shqiptare, duke favorizuar ekonominë  formale.

Kjo marrëveshje do të nxisë zhvillimin e financimeve të qëndrueshme në sektorin e agrobiznesit duke ofruar në vazhdimësi linja të kreditimit të biznesit me norma te favorshme, ku perfitues do te jene sipermarres vendas te cilet kane marredhenie biznesi me kompani te ndryshme italiane.

Ne kuader te marreveshjes u zhvillua dhe nje trajnim dy ditor ku moren pjese perfaqesues nga Ministria e Financave dhe Ekonomise dhe stafi i FED invest.

                                                              

Data e publikimit: 07.02.2024

Shpërndaj në rrjetet sociale :