AL / EN

Konferenca Virtuale mbi Financat Sociale, organizuar nga Qendra e Mikrofinances në datat 21-22 nëntor 2023: “Fuqizimi i së Ardhmes”.

FED invest – Një institucion pionier i financave gjithëpërfshirëse, duke forcuar rrritjen rurale në Shqipëri

Investimi i FED u shfaq si një Histori Suksesi i Financave Gjithëpërfshirëse dhe Rritja e Ekonomisë Rurale në Konferencën Virtuale të Financave Sociale të Qendrës Mikrofinanciare, organizuar në 21-22 nëntor 2023: Fuqizimi i së Ardhmes.

Drejtori i Përgjithshëm i FED invest, Z. Perlat Sulaj ishte një nga tre panelistët e sesionit të ditës së dytë të Konferencës Sociale të Vibeve të MFC 2023, me titull: Financa gjithëpërfshirëse dhe ekonomia rurale: Ruajtja dhe nxitja e rritjes.

Gjatë prezantimit të tij, z. Sulaj theksoi rolin e FED invest si një institucion financiar lider në Shqipëri, i përkushtuar ndaj nxitjes së financave gjithëpërfshirëse dhe nxitjes së bujqësisë së qëndrueshme. Ai theksoi para audiencës historinë e jashtëzakonshme të suksesit të FED invest, një kooperativë financiare e suksesshme në mishërimin e fuqisë transformuese të financave sociale në komunitetet rurale.

Ndër të tjera, z. Sulaj theksoi se "në FED invest, përkushtimi ynë për zhvillimin rural është i palëkundur. Ne kemi hasur dhe kapërcyer pengesa të ndryshme dhe ky sesion paraqet një mundësi për të ndarë përvojat tona dhe për të mësuar nga të tjerët".

Ai vazhdoi të tregojë ndikimin e investimit të FED në një hapësirë prej tre dekadash operacionesh thellë në komunitetet rurale. Si një organizatë jofitimprurëse e bazuar në anëtarë, me 90,000 anëtarë, kryesisht nga rajonet rurale, FED invest operon përmes 64 degëve. Në mënyrë domethënëse, 35% e anëtarëve të saj janë gra, një dëshmi e përkushtimit të saj ndaj barazisë gjinore në aksesin financiar. E përkushtuar për të mundësuar komunitetet me akses të kufizuar financiar, FED invest ofron një grup produktesh financiare, nga kreditë dhe depozitat deri te llogaritë rrjedhëse, pagesat e shërbimeve komunale dhe bankat në internet. Përtej shërbimeve financiare, investimi i FED ka prioritet programet e edukimit financiar dhe shërbimet jofinanciare, duke ofruar edukim dhe mjete jetike për fermerët dhe bizneset e vogla. Demonstrimet e fermave, trajnimet, artikujt online dhe mjetet ndërvepruese, lajmet mbi teknologjinë, praktikat më të mira dhe çmimet e tregut, si dhe mundësitë e rrjetëzimit të ofruara nëpërmjet ABA Center dhe platformës së saj në internet i fuqizojnë këta individë të lulëzojnë në përpjekjet e tyre.

Ndikimi i organizatës flet shumë: mbi 200,000 kredi të disbursuara gjatë viteve në 2,500 fshatra, duke përfshirë zonat e thella; një bazë aktive huamarrëse në sektorin e bujqësisë, që përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të sektorit të përgjithshëm të kreditimit bujqësor në Shqipëri dhe prania e saj e pashembullt në zonat rurale me 40 degë, duke tejkaluar çdo institucion tjetër financiar.

  1. Sulaj shpjegoi se investimi i FED adreson dobësitë me të cilat përballen anëtarët ruralë në dy fronte: cenueshmëria ekonomike që lind nga prodhimi i paqëndrueshëm i kulturave bujqësore dhe përjashtimi hapësinor që rezulton nga vendndodhjet e largëta, duke penguar aksesin në shërbimet financiare, tregjet dhe rrjetet sociale.

Në vitin 2021, FED invest lançoi abaonline.al, një platformë unike dixhitale që ofron njohuri të paçmueshme, praktika më të mira teknologjike, akses në treg dhe mundësi biznesi për fermerët dhe sektorët e bujqësisë. Me mbi 15,000 përdorues të regjistruar që përfitojnë nga kjo iniciativë, platforma nxit komunikimin, ndarjen e njohurive dhe lidhjet e tregut midis palëve të interesuara.

Qendra e Mikrofinances (MFC) është një rrjet i financave sociale që promovon drejtësinë, përfshirjen, barazinë dhe shërbimin e përgjegjshëm. Ne te bejne pjese mbi 100 organizata nga 36 vende të Evropës, Azisë Qendrore, të cilët ofrojnë shërbime të përgjegjshme mikrofinanciare për pothuajse 2,000,000 klientë me të ardhura të ulëta.

Rreth konferencës Virtuale mbi Financat Sociale, organizuar nga Qendra e Mikrofinances MFC në datat 21-22 nëntor 2023: “Fuqizimi i së Ardhmes”.

Gati 400 pjesëmarrës u bashkuan nga 77 vende, duke përfshirë 23 vende anëtare të BE-së. Ngjarja pati 12 sesione, 10 Biseda me Udhëheqësit dhe 2 biseda frymëzuese nga folësit kryesorë. Gjithashtu, 2 organizata u njohën në ceremoninë e Njohjes së Financave Gjithëpërfshirëse të Gjelbër.

https://mfc.org.pl/

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni info@fedinvest.al ose vizitoni faqen e internetit https://www.fedinvest.al

Data e publikimit: 29.04.2024

Shpërndaj në rrjetet sociale :