Karriera

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperiencë pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive te kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analize financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo I kredive me probleme
 • Analize biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive sipas tregut
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese per punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve, nëpërmjet
                     

Për momentin nuk ka vende vakante.

Ju ftojmë të vizitoni shpesh faqen e FED invest!

Ju mirëpresim!

 

career_img