Karriera

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperience pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive te kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analize financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo I kredive me probleme
 • Analize biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive sipas tregut
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese per punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve, nëpërmjet
                     

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

NJOFTIM PUNËSIMI

 

FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 28 vjeçar në mikrofinancën rurale, shpall konkurimin për vend të lirë punë në pozicionin:

 

 

“Arkëtar”

 Dega Gjirokaster

 

Detyra dhe Pergjegjesite:

 

 1. Kryen veprimet me arken e deges.
 2. Administron dokumentacionin kontabel dhe mbeshtetes te deges.
 3. Mban pergjegjesi per arkivimin e dokumentacionit te deges.

 

Kriteret e perzgjedhjes:

 

 1. Arsim i larte per ekonomi.
 2. Eksperience profesionale 2 - 3 vjeçare
 3. Mosha deri  40 vjeç.
 4. Te jete banues i rrethit per te cilen aplikon.
 5. Te njohe programet baze te punes ne kompjuter.
 6. Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup.

 

 

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

 

 

Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkesë për punësim

-  CV në gjuhën shqip

 

në adresat e e-mailit: ekamberi@fedinvest.al dhe vbasha@fedinvest.al

Tel/Fax: 042 251910/1

 

Aplikimet pranohen deri në datë 25.11.2020 Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurrimit.

career_img