Karriera

Vende të lira pune

INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL I BURIMEVE NJERËZORE

Kriteret e përzgjedhjes

 • Arsimi dhe edukimi i lartë
 • Eksperience pune në sektorin financiar apo bankar
 • Kapaciteti për të punuar në ekip
 • Aftësi komunikuese dhe sociale

Trajnime për stafin e ri

 • Menaxhimi i shitjeve dhe teknologjive te kreditimit
 • Menaxhimi i kredisë dhe i riskut
 • Analize financiare, kontabilitet
 • Administrimi i kolateralit apo I kredive me probleme
 • Analize biznes plani, shitje, marketing etj…

Motivimi

 • Paga kompetitive sipas tregut
 • Bonuse sipas performancës
 • Pratika stimuluese per punonjësit më të mirë

Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet

 • Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest
 • Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve
 • Motivim i vazhdueshëm i punonjësve, nëpërmjet
                     

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

Aktualisht nuk ka njoftime punësimi.

Konsultoheni me ne per investimin tuaj ndihme dhe konsultim" per sme!

career_img