Vende të lira pune

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist Kredie / Përgjegjës dege”për rrethin Shkodër

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

 1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
 2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
 3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
 4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
 6. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

- Kërkese për punësim.

- CV ne gjuhen Shqipe.

 Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”, Tiranë.

Tel/Fax: 042 251911

Aplikimet pranohen deri më datë 24.04.2018. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.


FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 26 vjeçar në mikrofinancën rurale, shpall konkurimin për vend të lirë punë në pozicionin:

“Arkëtar” dega Belsh

Detyra dhe Pergjegjesite:

 1. Kryen veprimet me arken e deges.
 2. Administron dokumentacionin kontabel dhe mbeshtetes te deges.
 3. Mban pergjegjesi per arkivimin e dokumentacionit te deges.

Kriteret:

 1. Arsim i larte (preferohet për Ekonomi).
 2. Eksperience profesionale 2 - 3 vjeçare
 3. Mosha deri  40 vjeç.
 4. Te jete banues i rrethit per te cilen aplikon.
 5. Te njohe programet baze te punes ne kompjuter.
 6. Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te punes ne grup.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkesë për punësim

-  CV në gjuhën shqip

në adresat e e-mailit: ekamberi@fedinvest.al dhe vbasha@fedinvest.al

Tel/Fax: 042 251910/1

Aplikimet pranohen deri në datë 29.04.2018. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurrimit.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире