Vende të lira pune

SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Analist Kredie” për rrethin Shkodër

Detyra:  Përgjegjës për ndjekjen dhe zgjerimin e shërbimeve financiare në zonat rurale dhe urbane, në degët e SHKK FED invest të rrethit përkatës.

Kriteret:

  1. Arsim i Lartë për Ekonomi.
  2. Eksperience profesionale mbi 3 vjet (përbën avantazh eksperienca në sistemin bankar ose te mikrokredise).
  3. Të jetë banues i rrethit për të cilin aplikon.
  4. Të njohë dhe t’i përdorë mirë programet bazë të punës në kompjuter.
  5. Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizative dhe të punës në grup.
  6. Një gjuhë e huaj është avantazh.

Paga dhe kushtet e punës janë konkurruese.

Të interesuarit duhet të paraqesin, pranë SHKK FED invest, Sektori i Burimeve Njerëzore, në adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al, dokumentat e mëposhtme:

-  Kërkese për punësim.

-  CV ne gjuhen Shqipe.

Aplikimet pranohen deri më datë 25.09.2017. Vetëm aplikantët fitues nga seleksionimi i CV- ve, do të njoftohen për fazat e mëtejshme të konkurimit.

 SHKK FED invest, institucion me aktivitet të suksesshëm 25 vjecar në financat rurale, shpall konkurimin për vend të lirë pune, në pozicionin:

“Specialist Infrastrukture IT”, ne Drejtorine Qendrore

Pergjegjesite kryesore:

Te instaloje, konfiguroje dhe suportoje kompjuterat e perdoruesve (desktop, laptop, tablet), pajisjet periferike (printer, skaner, fotokopje).
Te instaloje, konfiguroje dhe suportoje MS Windows dhe aplikacione te ndryshme si MS Office, Antivirus, Internet browser etj si dhe te aplikoje perditesime per keto aplikacione.
Te siguroje lidhjen e zyrave me Internet dhe te mundesoje krijimin e VPN.
Te siguroje kontaktin e pare dhe zgjidhjen e problemeve me hardware, software dhe te gjitha apllikacionet e tjera per te gjithe perdoruesit.
Te identifikoje, kerkoje dhe zgjidhe cdo problem qe lidhet me hardware dhe software te infrastruktures TIK.
Te dokumentoje te gjitha incidentet lidhur me Teknologjine e Informacionit dhe Komunikimit si dhe zgjidhjet e incidenteve.
Miremban inventarin e pajisjeve kompjuterike dhe te komunikimit me dokumentacion dhe emertim perkates ne aplikacion te inventarizimit.
 

Kriteret e perzgjedhjes:

1.Te kete mbaruar arsimin e larte ne Shkencat Kompjuterike.
2. Te kete njohuri te mira per hardware te kompjuterave (Desktop, laptop, tablet), ne programet Windows si edhe aplikacionet per windows.
3. Te kete njohuri te mira per networking si ne anen hardware (switch, router etj) ashtu dhe ate software (TCP/IP etj)
4. Te jete ne gadishmeri per te suportuar perdoruesit edhe jashte zyres qendrore (ne deget neper rrethe).
5. Te jete i gatshem per te punuar me orare fleksibel ne varesi te problemeve qe shfaqen ne infrastrukturen TIK.
6. Te kete aftesi te punoje ne nje ambient me trysni.
7. Te kete aftesi te mira komunikuese dhe bashkepunuese, te punoje ne grup si dhe ne menyre te pavarur.
8. Te kete njohuri te mira ne gjuhen angleze, ne te folur dhe ne te shkruar.
 
Aplikimet tuaja mund t’i dergoni ne adresat e e-mailit: bpeci@fedinvest.al ose vbasha@fedinvest.al.
 
Mirepresim aplikimet tuaja deri ne date 06.08.2017. Do te kontaktohen vetem personat, CV-ja e te cileve eshte perzgjedhur.
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире